Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP

Home / Blog / Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP
Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP

Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na E-mail, Gmail SMTP

Ovdje opisujemo primjer postavljanja Suntek HuntCam HC-350,550,700,800,801,900 kamere,
no ova načela postavljanja lovačkih kamera bit će korisna za postavljanje lovačkih kamera
drugih marki!

 

 

 

 

 1. Umetnite SIM karticu u telefon i aktivirate ga.
 2. Isključite provjeru PIN koda u postavkama SIM kartice
 3. U lovačku kameru umetnite SIM karticu, SD karticu i baterije.
 4. Uključite lovačku kameru u načinu rada TEST
 5. Provjerite je li kamera registrirana s GSM mrežom
 6. Izradite Format SD memorijske kartice.
 7. Spojite kameru na USB Vaše računalo
 8. Provjerite naziv izmjenjivog diska koji se pojavio u Windows kad ste spojili kameru na računalo
 9. Da bi Vaša lovačka kamera koristila Gmail račun, morate dopustiti aplikacije s niskom razinom sigurnosti u postavke Vašeg Gmailu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pokrenite program za postavljanje MMSCONFIG (Primjer za T-mobile)

Također možete koristiti za Gmail postavke Port 465 i SSL,
pri avtomatskom izboru servera SMTP u članku Type:  Gmail bit će upisane postavke za port: 465 i SSL

!!! MMS slanje morate iskljućiti  –  OFF

 1. Upišite datoteku postavke “Parameter.dat”  na SD memorijsku karticu kameri (izmjenjiv disk , pogledaj točku 8)
 2. Isključite lovaćku kameru – način rada OFF
 3. Odspojite kameru s USB računala
 4. Uključite kameru u način rada TEST i provjerite postavke i registraciju kameri u GSM mreži
 5. Iz moda TEST, možete se prebaciti na način ON
 6. Nakon vremena navedenog u “Interval PIRlovačka kamera će početi raditi s senzorom kretanja.
 7. Prošetajte ispred kamere i pričekajte sliku na Vašem E-mailu.