Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP

Home / Blog / Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP
Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP

Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na E-mail, Gmail SMTP

Ovdje opisujemo primjer postavljanja Suntek HuntCam HC-350,550,700,800,801,900 kamere,
no ova načela postavljanja lovačkih kamera bit će korisna za postavljanje lovačkih kamera
drugih marki!

 

 

 

 

 1. Umetnite SIM karticu u telefon i aktivirate ga.
 2. Isključite provjeru PIN koda u postavkama SIM kartice
 3. U lovačku kameru umetnite SIM karticu, SD karticu i baterije.
 4. Uključite lovačku kameru u načinu rada TEST
 5. Provjerite je li kamera registrirana s GSM mrežom
 6. Izradite Format SD memorijske kartice.
 7. Spojite kameru na USB Vaše računalo
 8. Provjerite naziv izmjenjivog diska koji se pojavio u Windows kad ste spojili kameru na računalo
 9. Da bi Vaša lovačka kamera koristila Gmail račun, morate dopustiti aplikacije s niskom razinom sigurnosti u postavke Vašeg Gmailu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana 30. svibnja 2022 mogli biste izgubiti pristup aplikacijama koje koriste manje sigurnu tehnologiju

za prijavu u Google račune. Odnosno Lovačke kamere, koji koriste Gmail za slanje slika.
Radi zaštite vašeg računa Google više neće podržavati upotrebu aplikacija i uređaja trećih strana na kojima se traži da
se prijavite na Google račun samo pomoću korisničkog imena i zaporke.
Umjesto toga trebat ćete se prijaviti pomoću značajke drugih sigurnijih tehnologija kao što je Auth 2.0.
Kako podesiti Email  Saznajte više
 1. Pokrenite program za postavljanje MMSCONFIG.EXE
  Primjer naveden za kamere 2G i 3G , mreža T-mobile-
  Aktualne postavke za sve GSM operatore u HR pogledajte ovdje:
  https://smart-kamera.net/2021/12/02/postavke-lovacke-kamere-rad-s-hrvatskim-gsm-operatorima/#more-509

Također možete koristiti za Gmail postavke Port 465 i SSL,
pri avtomatskom izboru servera SMTP u članku Type:  Gmail bit će upisane postavke za port: 465 i SSL

!!! MMS slanje morate iskljućiti  –  OFF

 1. Upišite datoteku postavke “Parameter.dat”  na SD memorijsku karticu kameri (izmjenjiv disk , pogledaj točku 8)
 2. Isključite lovaćku kameru – način rada OFF
 3. Odspojite kameru s USB računala
 4. Uključite kameru u način rada TEST i provjerite postavke i registraciju kameri u GSM mreži
 5. Iz moda TEST, možete se prebaciti na način ON
 6. Nakon vremena navedenog u “Interval PIRlovačka kamera će početi raditi s senzorom kretanja.
 7. Prošetajte ispred kamere i pričekajte sliku na Vašem E-mailu.