Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP

Home / Blog / Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP
Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na Email Gmail SMTP

Primjer postavljanja lovačke kamere za slanje slike na E-mail, Gmail SMTP

Ovdje opisujemo primjer postavljanja Suntek HuntCam HC-350,550,700,800,801,900 kamere,
no ova načela postavljanja lovačkih kamera bit će korisna za postavljanje lovačkih kamera
drugih marki!

 

 

 

 

 1. Umetnite SIM karticu u telefon i aktivirate .
 2. Isključite provjeru PIN koda u postavkama SIM kartice
 3. Odberite internet tarifu i stavite novac na račun SIM kartice. Provjerite pristup internetu preko SIM kartice.
 4. Umetnite SIM karticu , SD karticu i baterije u lovačku kameru ,
 5. Uključite lovačku kameru u načinu rada TEST
 6. Provjerite je li kamera registrirana u GSM mreži
 7. Izradite Format SD memorijske kartice.
 8. Spojite kameru na USB port Vašeg računalla
 9. Provjerite naziv izmjenjivog diska koji se pojavio u Windows kad ste spojili kameru na računalo
 10. Da bi Vaša lovačka kamera koristila Vaš Gmail račun koo posilatelja , morate promjeniti postavke Vašeg Gmail računa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radi zaštite vašeg računa Google trebate uključiti pristup u dva koraka i stvoriti lozinku za aplikacije.
Kako podesiti svoj Email ovdje  Saznajte više
 1. Pokrenite program za postavljanje MMSCONFIG.EXE
  Primjer naveden za kamere koji koriste mrežu T-mobile
  Aktualne postavke za sve GSM operatore u HR pogledajte ovdje:
  https://smart-kamera.net/2021/12/02/postavke-lovacke-kamere-rad-s-hrvatskim-gsm-operatorima/#more-509

Također možete koristiti za Gmail postavke Port 587 i STARTTLS,
pri avtomatskom izboru servera SMTP u članku Mail Server:  Gmail bit će upisane
postavke za port: 465 i SSL

!!! MMS slanje morate iskljućiti  –  OFF

 1. Upišite datoteku postavke “Parameter.dat”  na SD memorijsku karticu kameri (izmjenjiv disk , pogledaj točku 8)
 2. Isključite lovaćku kameru – način rada OFF
 3. Odspojite kameru s USB računala
 4. Uključite kameru u način rada TEST i provjerite postavke i registraciju kamere u GSM mreži
 5. Iz moda TEST, možete se prebaciti na način ON
 6. Nakon vremena navedenog u “Interval PIRlovačka kamera će početi raditi s senzorom pokreta.
 7. Prošetajte ispred kamere i pričekajte sliku na Vašem E-mailu.